Co to są bakterie jelitowe i co to jest mikrobiota jelitowa? | Activia

CO TO SĄ BAKTERIE JELITOWE I MIKROBIOTA JELITOWA?


Czy wiesz, że nasze ciało zasiedla tyle samo bakterii, co naszych własnych komórek, a większość z tych bakterii kolonizuje jelita(1)? Wszystkie mikroorganizmy, które je zamieszkują, nazywane są mikrobiotą jelitową. Wspólnie tworzą złożony ekosystem, którego aktywność wywiera niezwykle istotny wpływ na nasze zdrowie(2).

BAKTERIE JELITOWE

W naszych jelitach żyje około 1011 komórek bakterii i archeonów(3). W skład mikroflory bakteryjnej jelit osób dorosłych wchodzą głównie bakterie należące do dwóch typów: Bacteroidetes i Firmicutes, jednak szacuje się, że samych rodzajów bakterii jelitowych jest ponad 2000(4)!


MIKROBIOTA JELITOWA

Mikrobiota jelitowa to zespół mikroorganizmów, głównie bakterii, znajdujących się w jelitach. Mikroflora jest związana z produkcją niektórych witamin: K, kwasu foliowego, B1, B6 i B12. Ponadto, jeśli jej skład jest prawidłowy, mikrobiota poprawia wchłanianie składników mineralnych, takich jak: sód, potas, magnez czy wapń(5). Może także wpływać na wrażliwość naszych tkanek na insulinę oraz na metabolizm węglowodanów i lipidów(6).

Naukowcy dopiero od niedawna zaczęli badać wpływ mikroflory na nasze zdrowie, jednak już dziś nie ulega wątpliwości, że odgrywa ona w tej kwestii istotną rolę. Prawidłowa mikrobiota tworzy bowiem barierę, która chroni nas przed zakażeniem mikroorganizmami patogennymi, wywołującymi choroby(7).

JAK POWSTAJE MIKROFLORA JELITOWA?

Proces tworzenia mikroflory jelitowej rozpoczyna się już w momencie narodzin. Mikrobiom rozwija się niezwykle szybko w okresie wczesnego dzieciństwa, a swój ostateczny kształt przyjmuje w wieku dorosłym(8).

CZY SKŁAD MIKROFLORY JELITOWEJ SIĘ ZMIENIA?

Tak, ale modyfikacje te nie powinny być znaczące. Zmiany w obrębie mikrobioty powodowane są przede wszystkim przez infekcje bakteryjne, antybiotykoterapię, zabiegi chirurgiczne, stres, styl życia i nieodpowiednią dietę(9).

Nawyki żywieniowe i czynniki genetyczne mają największy wpływ na skład naszej mikroflory jelitowej. Przykładowo, według przeprowadzonego badania, zmiana diety z niskotłuszczowej na wysokotłuszczową powoduje znaczące różnice w składzie ilościowym naszej mikrobioty(10). Taka zmiana może nawet wpłynąć na rozwój prozapalnej mikroflory jelit, dlatego warto wyrobić w sobie prawidłowe nawyki żywieniowe. Różnice w składzie mikrobioty zaobserwowano także między osobami otyłymi, a tymi, których masa ciała jest
prawidłowa(11).

WPŁYW MIKROBIOTY JELITOWEJ NA ZDROWIE

Szacuje się, że w naszych jelitach żyje łącznie ok. 2 kg bakterii(12). Jelita zasiedlają różne bakterie jelitowe, których obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, a także bakterie chorobotwórcze, które przy odpowiednio zróżnicowanej mikrobiocie są nieszkodliwe. Mikroflora jelitowa wpływa na pracę naszego układu pokarmowego, m.in. wywierając pozytywny wpływ na metabolizm(13).

Ponadto wykazano, że istnieje połączenie między jelitami a mózgiem (tzw. oś jelitowo-mózgowa), dlatego nasze samopoczucie może się zmieniać w zależności od jakości naszej mikrobioty. I tak np. gdy jesteśmy narażeni na silny stres, skład naszej mikroflory pogarsza się. Podobnie jest w przypadku nadmiernego spożywania alkoholu czy długotrwałego przebywania w zanieczyszczonym środowisku(14).

MIKROFLORA JELITOWA A ODPORNOŚĆ

Nasza mikrobiota jelitowa może korzystnie wpływać na odporność. W końcu 70% komórek układu odpornościowego znajduje się właśnie w jelitach(15)! Komórki układu immunologicznego oddziałują na bakterie jelitowe, które tworzą mikrobiotę, wzmacniając w ten sposób naszą odporność(16). Dlatego tak ważne jest, aby dbać o jakość naszej mikroflory - jej dobry skład to klucz do zdrowia jelit i nie tylko!

(1) Sender R, Fuchs S, Milo R (2016) Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLoS Biol 14(8): e1002533. doi:10.1371/journal.pbio.1002533
(2) Wasilewska, E., Złotkowska, D., & Pijagin, M. E. (2013). Rola mikroflory jelitowej i bakterii probiotycznych w profilaktyce i rozwoju raka jelita grubego. Advances in Hygiene & Experimental Medicine/Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej, 67.
(3) Sender R, Fuchs S, Milo R (2016) Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLoS Biol 14(8): e1002533. doi:10.1371/journal.pbio.1002533
(4)Biochem J (2017) 474 (11): 1823–1836.
(5)Mirosława Gałęcka i wsp. Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2018, tom 12, nr 2, 50–59.
(6)Olszewska J, Jagusztyn-Krynicka E. Human Microbiome project – Mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka. Postępy Mikrobiologii. 2012, 51, 4, 243–256
(7) Stachowicz N, Kiersztan A. Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i cukrzycy. Postepy Hig Med Dosw, 2013; 67: 288-303
(8) Stachowicz N, Kiersztan A. Rola mikrofloryjelitowej w patogenezie otyłości i cukrzycy. Postepy Hig Med Dosw, 2013; 67:288-303
(9)Illiano P, Brambilla R, Parolini C. The mutual interplay of gut microbiota, diet and
human disease. The FEBS Journal 287 (2020) 833–855
(10)Hildebrandt M.A., Hoffmann C., Sherrill-Mix S.A. I wsp. Highfat diet determines
the composition of the murine gut microbiome independently of obesity.
Gastroenterology 2009; 137: 1716−1724
(11)Nawrocka M., Szulińska M.,Bogdański P., Rola mikroflory jelitowej w patogenezie i leczeniu otyłości oraz zespołu metabolicznego, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2015, tom 6, nr 3, 95-102)
(12) Radwan, P., Radwan-Kwiatek, K., & Skrzydło-Radomańska,B. (2009). Rola mikroflory jelitowej w nieswoistych zapaleniach jelit. Przegląd Gastroenterologiczny, 4(1), 2-3, Mroczyńska, M.,Libudzisz, Z., Gałęcka, M., & Szachta, P. (2011). Mikroorganizmy jelitowe
człowieka i ich aktywność metaboliczna. PrzGastroenterol, 6(4). 1-2.
(13) Ferranti EP, Dunbar SB, Dunlop AL, Corwin EJ. 20 things you didn't know about the human gut microbiome.J Cardiovasc Nurs. 2014;29(6):479-481.
(14)Gałecka, M., Basińska, A. M., & Bartnicka, A. (2018).
Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka—implikacje w
praktyce lekarza rodzinnego. In Forum
Medycyny Rodzinnej
(Vol. 12, No. 2, pp. 50-59)
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2515351/ https://www.bebiprogram.pl/zdrowie-dziecka/odpornosc/zdrowa-dieta-a-ksztaltowanie-odpornosci-dziecka
(16)Górska S, Jarzab A, Gamian A. Probiotic bacteria in the human gastrointestinal tract as a factor stimulating the immune system. Postepy Hig Med Dosw. 2009;63:653–667

* W ofercie znajdziesz produkty stanowiące naturalne źródło jogurtowych bakterii probiotycznych (w ilości 10^8 jtk/g), które poprawiają trawienie zawartej w produkcie laktozy u osób mających trudności z jej trawieniem.

Danone Wszystkie Prawa zastrzeżone

PL