You are here!!

OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIES

Firma DANONE pragnie wykazywać się otwartością i przejrzystością co do sposobu, w
jaki używamy plików cookies i tego, co to dla Państwa oznacza. Niektóre używane przez
nas pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, ale są też
pliki cookies, z których mogą Państwo zrezygnować albo które mogą Państwo
zablokować.
Staramy się Państwu udzielić wystarczających informacji na temat używanych przez nas
plików cookies, aby umożliwić Państwu dokonanie świadomego wyboru informacji,
których chcą nam Państwo udzielić.
W razie dalszych pytań lub uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony
kontaktowej https://danone.pl/Kontakt